Vilkor Lissy Stockholm

Företagsuppgifter:

Företagsnamn: Lissy
Typ av företag: Mode- och livsstils produkter
Central: Västra Götaland, Sverige
Adress: Melodivägen 2, Uddevalla, Sverige
e-postadress: info@lissy.se
Ägare: Khalid Shayyal

Lissy är ett svenskt företag som är passionerat engagerat i modebranschen. Vi bedriver vår verksamhet från Sverige, vilket ger oss möjlighet att skapa högkvalitativa produkter med en unik skandinavisk touch. Vårt team består av dedikerade medarbetare som samarbetar för att erbjuda våra kunder en unik shoppingupplevelse. Vårt sortiment av kläder, accessoarer och skor är noga utvalda för att möta dagens trender och kundens önskemål.

Vi bedriver vårt företag från Sverige och skiljer oss från andra kinesiska hemsidor genom att ha vår verksamhet i Sverige, vilket garanterar högsta kvalitet och goda arbetsförhållanden för alla inblandade. Vår ägare, Khalid Shayyal, är en passionerad ledare som inspirerar vårt team att fortsätta växa och utvecklas inom modebranschen. Vi är tacksamma för att du väljer Lissy och ser fram emot att erbjuda dig den bästa shoppingupplevelsen möjligt.


ÖVERSIKT:

Denna webbplats drivs av företaget. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till företaget. Företaget erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats, till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges häri.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss accepterar du vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive eventuella ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller som är tillgängliga via en hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller innehållsbidragsgivare.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på webbplatsen eller använda någon del av webbplatsen godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal ska du inte gå in på webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i vår butik omfattas också av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar har publicerats kommer att utgöra ett godkännande av dessa ändringar.

Retur- och villkorsinformation:

Vi erbjuder en returpolicy på 30 dagar för alla oanvända och obrutna varor. För att returnera en vara inom detta tidsram, vänligen kontakta vår kundtjänst för instruktioner om hur du kan göra detta. Varan måste returneras i originalskick och med all tillhörande originalförpackning.

kontakta kundtjänsten på: info@lissy.se

Artikel 1 - Definitioner

Följande definitioner gäller i dessa Allmänna Villkor:

Ångerfrist: tidsperioden inom vilken konsumenten har rätt att ångra avtalet;

Konsument: en fysisk person som inte handlar i utövning av sin näringsverksamhet och som ingår ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Löpande avtal: ett distansavtal som avser en serie av varor och/eller tjänster, där leverans- och/eller köpförpliktelse är spridd över en bestämd tidsperiod;

Bestående medium: varje instrument som tillåter konsumenten eller näringsidkaren att lagra information personligt riktad till dem, på ett sätt som möjliggör framtida åtkomst och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen.

Näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som tillhandahåller varor och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal som ingås inom ramen för en av näringsidkaren organiserad system för distansförsäljning av varor och/eller tjänster, där en eller flera tekniker för distanskommunikation används fram till avtalets ingående;

Teknik för distanskommunikation: instrument som kan användas för att ingå avtal utan att konsumenten och näringsidkaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna Villkor: dessa allmänna villkor för näringsidkaren.

ONLINE SHOP VILLKOR:

Du är minst myndig i den stat eller provins där du bor, eller så är du myndig i den stat eller provins där du bor och har gett ditt samtycke till att minderåriga som är beroende av dig får använda denna webbplats. Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, och du får inte bryta mot lagar i din jurisdiktion genom att använda tjänsten (inklusive, men inte begränsat till upphovsrättslagar). Du får inte överföra virus eller andra koder av destruktiv natur. Brott mot någon av villkoren leder till omedelbar uppsägning av dina tjänster.


Artikel 2 - Företagets identitet

Företagsnamn: Lissy
Typ av företag: Mode- och livsstils produkter
Central: Västra Götaland, Sverige
Adress: Melodivägen 2, Uddevalla, Sverige
e-postadress: info@lissy.se
Ägare: Khalid Shayyal

Lissy är ett svenskt företag som är passionerat engagerat i modebranschen. Vi bedriver vår verksamhet från Sverige, vilket ger oss möjlighet att skapa högkvalitativa produkter med en unik skandinavisk touch. Vårt team består av dedikerade medarbetare som samarbetar för att erbjuda våra kunder en unik shoppingupplevelse. Vårt sortiment av kläder, accessoarer och skor är noga utvalda för att möta dagens trender och kundens önskemål.

Vi bedriver vårt företag från Sverige och skiljer oss från andra kinesiska hemsidor genom att ha vår verksamhet i Sverige, vilket garanterar högsta kvalitet och goda arbetsförhållanden för alla inblandade. Vår ägare, Khalid Shayyal, är en passionerad ledare som inspirerar vårt team att fortsätta växa och utvecklas inom modebranschen. Vi är tacksamma för att du väljer Lissy och ser fram emot att erbjuda dig den bästa shoppingupplevelsen möjligt.

Artikel 3 - Tillämpning

ALLMÄNNA AFFÄRSVILLKOR:

Vi förbehåller oss rätten att vägra service när som helst och av vilken anledning som helst.

Du godkänner att ditt innehåll (inte kreditkortsinformationen) kan överföras okrypterat och kan kräva a) överföringar över olika nätverk och b) modifieringar för att anpassas till de tekniska kraven för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad när den överförs över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd att sälja, återförsälja eller utnyttja.

Rubrikerna som används i detta avtal är endast avsedda för bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte på annat sätt dessa villkor.

INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET:

Vi är inte ansvariga om någon information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte litas på som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi är inte skyldiga att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att spåra ändringar på vår webbplats.

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande som görs av företagaren och för varje distansavtal och beställning som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning i företagarens affärslokaler och kommer att skickas till konsumenten utan kostnad så snart som möjligt om han begär det.

Om distansavtalet ingås elektroniskt kommer, i motsats till föregående stycke och innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan spara dem på ett hållbart medium. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten utan kostnad, antingen elektroniskt eller på annat sätt, på konsumentens begäran.

Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor, gäller punkterna 2 och 3 i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga bestämmelsen vid motstridiga allmänna villkor.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade, förblir avtalet och dessa villkor i kraft i övrigt och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas av ömsesidig överenskommelse av en bestämmelse om att originalets omfattning så långt det är möjligt byts ut.

Situationer som inte omfattas av dessa villkor måste bedömas "i andan" i dessa villkor.

Osäkerheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i betydelsen" av dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER:

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER:

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kanske endast är tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.

Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon speciell person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon produkt, tjänst, information eller annat material som du köpt eller tagit emot kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i tjänsten kommer att rättas till.ARTIKEL 6 – RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION:

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan även gälla beställningar från samma kundkonto eller kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ​​ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda alla beställningar som, enligt vår egen bedömning, görs av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs från vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.ARTIKEL 7 - VALFRIKA VERKTYG:

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar, kontrollerar eller har någon kontroll över.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor och utan något stöd av något slag. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren på vilka verktygen tillhandahålls av den relevanta tredje parten.

Vi kan också erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen i framtiden (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

ARTIKEL 8 - LÄNKAR TREDJE PART:

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten i, och ska inte ha något ansvar eller ansvar för, material eller webbplatser från tredje part eller andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi ska inte hållas ansvariga för några skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tillämplig tredje part.ARTIKEL 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BILDTAGANDEN:

Om du på vår begäran skickar in vissa bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material som vi inte efterfrågar, online, via e-post, per post eller på annat sätt (sammantaget, "Kommentarer" ") ), samtycker du till att vi får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer du skickar till oss i vilket medium som helst utan begränsningar. Vi har ingen skyldighet att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala någon avgift för kommentarer eller (3) svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet, att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi, efter eget gottfinnande, anser vara olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor .

Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, integritet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon annan eller vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER:

Överföring av personuppgifter via butiken är föremål för vår integritetspolicy.ARTIKEL 11 – FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄMNINGAR:

Ibland kan information på vår webbplats eller i Tjänsten innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, eller annullera beställningar om någon information på tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan förvarning (inklusive efter att du har skickat in din har lagt en beställning).

Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på tjänsten eller någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget uppdaterings- eller uppdateringsdatum som anges på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska ses som en indikation på att all information på Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.ARTIKEL 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR:

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmana andra att utföra eller delta i någon olaglig aktivitet; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång i våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, kränka

ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING:

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla företaget och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part på grund av eller till följd av brott mot dessa användarvillkor eller dokumenten som ingår häri, eller brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.ARTIKEL 15 - AVSKÄRBARHET:

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska denna bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och den icke verkställbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, med ett sådant beslut påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna.ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING:

Parternas skyldigheter och skulder som uppstod före uppsägningsdatumet kommer att överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa användarvillkor gäller tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om du, efter eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du underlåter, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi även säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp förfaller till och med uppsägningsdatumet; och/eller vi kan neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav) i enlighet med detta.ARTIKEL 17 - HELA AVTALET:

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller driftregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i relation till tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag , vare sig det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive utan begränsning eventuella tidigare versioner av användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrev texten.ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG:

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig styrs av och tolkas i enlighet med europeisk lag.ARTIKEL 19 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR:

Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.ARTIKEL 20 - KONTAKTINFORMATION:

Frågor om de allmänna villkoren ska skickas till info@lissy.se

Företagsuppgifter:

Företagsnamn: Lissy
Typ av företag: Mode- och livsstils produkter
Central: Västra Götaland, Sverige
Adress: Melodivägen 2, Uddevalla, Sverige
e-postadress: info@lissy.se
Ägare: Khalid Shayyal